The sensei watches. #Brann Dailor (Taken with Instagram at Mi Casa)

The sensei watches. #Brann Dailor (Taken with Instagram at Mi Casa)